Համազգայինի գրատարածի միջդպրոցական շրջուն ցուցհանդէս – 2

Համազգայինի գրատարածը այս տարեշրջանի միջդպրոցական շրջուն ցուցհանդէսի ծիրէն ներս այցելեց Հայ Աւետ․ Շամլեան-Թաթիկեան վարժարանը եւ Համազգայինի Մ․ եւ Հ․Արսլանեան ճեմարանը։ Ամբողջ օրուան մը ընթացքին աշակերտները ծանօթացան Համազգայինի մանկապատանեկան գիրքերուն եւ կատարեցին գնումներ։

Համազգայինի գրատարածի միջդպրոցական շրջուն ցուցհանդէս

Համազգայինի գրատարածի այս տարեշրջանի միջդպրոցական շրջուն ցուցհանդէսը ընթացք առաւ մարտ 2017-ին։ Համազգայինի գրատարածը այցելեց Հայ կթղ․Ս Ագնէս եւ Հայ աւետ․կեդրոնական բարձր․ վարժարանները։ Ամբողջ օրուան մը ընթացքին աշակերտները ծանօթացան Համազգայինի մանկապատանեկան գիրքերուն եւ կատարեցին գնումներ։ Յայտնենք, որ յառաջիկայ շաբաթներուն շրջուն ցուցահանդէսը պիտի շարունակուի բոլոր վարժարաններու մէջ։