Համազգայինի տպարանը օժտուած է գերարդիական մեքենաներով. տողաշար, զոյգ մամուլ՝ բոլորովին ինքնագործ, օֆսեթ մամուլ (գունաւոր տպագրութեան համար), կտրող եւ կարող մեքենաներ եւ այլ կազմածներ, որոնք կը կազմեն արդիական տպարանի մը անհրաժեշտ գործիքները:

Տպարանը կոչուած է ոչ միայն Համազգայինի բազմապիսի հրատարակութիւններուն ընթացք տալու, այլ նաեւ սարքուած է առեւտրական հիմունքով՝ զանազան ձեւի տպագրական գործերու համար:

Համազգայինի հրատարակչական գործին առընթեր, տպարանը կը գործէ վաճառականական հասկացողութեամբ, իբրեւ ամբողջական կառոյց, գոհացում տալով շուկայական արհեստավարժ պահանջներուն:

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարան

Ն. Աղբալեանի սրտախօս մեքենան մնայուն կերպով կը պահուի տպարանէն ներս իբրեւ յիշատակ

Գրատարածի գործը այսօր ունի աւելի լայն տարողութիւն, որովհետեւ գործակցութիւն հաստատուած է արտասահմանեան շօշափելի թիւով կրթական եւ մշակութային հաստատութիւններու եւ գրատարածման կեդրոններու հետ:

Ցուցահանդէսը, գիրքերու շրջուն վաճառքները կը մնան գրատարածի մնայուն առաջադրանքները, հասցնելու հայ գիրքը՝ հայ ընթերցողին:

2018

Այս տարեշրջանի վերջաւորութեան նաեւ գործունէութեան 4-րդ մարզի մը մեկնարկը կատարուեցաւ, եւ հաստատուեցաւ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՏՈՒՆը, ուր կարելի է գտնել հայ անհատի ձեռակերտը հանդիսացող, տարբեր ճաշակներ գոհացնող արուեստի եզակի նմուշներ։ Հայրենի մեծ թիւով արուեստագէտներ կը գործակցին այս նոր հաստատութեան հետ։

2013

Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահի կողքին հաստատութիւնը օժտուեցաւ երկրորդ ընդարձակուած ցուցասրահով մը, ուր արուեստասէր հանրութեան տրամադրութեան տակ դրուած են հայ եւ օտար արուեստագէտներու մնայուն հաւաքածոներ։

Ցուցասրահի ընդարձակման աշխատանքին զուգահեռ, հիմնական վերանորոգման եւ բարեզարդման երնթակուեցան Համազգայինի հրատարակչատան վարչական եւ գեղարուեստական ձեւաւորումի գրասենեակները եւ ժողովասենեակները։

2010

Տպարանը օժտուեցաւ տպագրական եւ այլ արդիական կազմածներով: Ամբողջացաւ նաեւ նոր եւ արդիական գրախանութի կառուցումը՝ բարերարութեամբ Յովիկ եւ Մարալ Քիւրքճեաններուն:

The Printing & Publishing House was once again equipped with the state-of-the-art printing technology. Later that year, the newly renovated Hamazkayin Bookstore was inaugurated with the financial support of Mr. Hovig and Mrs. Maral Kurkdjian.

2009

Համազգայինի հրատարակչատան, տպարանային, գրատարածման եւ գրախանութի կառոյցներուն կողքին, հաստատուեցաւ նաեւ Համազգայինի արուեստի գործերու ցուցասրահը՝ բարերարութեամբ՝ Կարպիս եւ Լիւսի Թիւթիւնճեաններուն: Կեդրոնական Վարչութեան որոշումով ցուցասրահը անուանուեցաւ արուեստագէտ Լիւսի Թիւթիւնճեանի անունով:

Alongside the Hamazkayin Publishing and Printing House and the Hamazkayin Bookstore, the Hamazkayin Art Gallery was opened with the sponsorship of Mr. & Mrs. Garbis and Lucy Tutunjian. The art gallery was named after artist Lucy Tutunjian.

2003

Ֆրանսայի «Իմփրիմար» տպարանի կազմածները գնելէ ետք, եւ տարածքը ամբողջական կերպով նորոգելէ ետք, այսօր, Համազգայինը ունի տպագրական լայն կարելիութիւններ: Տպարանը օժտուած է փորձառու եւ աշխոյժ անձնակազմով ու պաշտօնէութեամբ:
New equipment was bought from France. The remaining equipment at the Hamazkayin Printing & Publishing House was upgraded and the premises were completely renovated.

1988

1988-1989-ին անհրաժեշտ դարձաւ տպարանին փոխադրութիւնը՝ Պուրճ Համուտի «Շաղզոյեան» կեդրոն, ուր նաեւ տեղափոխուեցաւ Պուրճ Համուտի մէկ թաղամասին մէջ գործող Համազգայինի փոքր գրախանութը:
Between 1988 and 1989, it was relocated to the Shaghzoyan Center in Bourj Hammoud. Hamazkayin’s Bookstore, which until then was located in another Bourj Hammoud neighborhood, also moved to the Shaghzoyan Center.

1965

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եւ ապա՝ ցմահ պատուոյ նախագահ Վահէ Սէթեանի անձնական ներդրումով, կարելի եղաւ տպարանը օժտել արդիական նոր կազմածներով:

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը, առ ի երախտագիտութիւն Վահէ Սէթեանին, որոշեց տպարանը անուանել անոր անունով:

Vahe Sethian sponsored the procurement of modern equipment and the development of professional staff. Thus, the institution was renamed “Hamazkayin Vahe Sethian Printing & Publishing House”.

1953

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եւ ապա` ցմահ պատուոյ նախագահ Վահէ Սէթեանի առաջարկով եւ Կեդրոնական Վարչութեան ժողովի վաւերացումով որոշուեցաւ գնել տողաշար մեքենայ, նոյն թուականին նաեւ ապահովուեցաւ տպագրական մեծ մամուլ մը՝ Ֆրանսայէն:
At the initiative of Vahe Sethian, member of the Central Executive Board and later its president emeritus, the Publishing House was equipped with a linotype machine and a large printing press imported from France.

1948

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Գասպար Իփէկեան 1948-ին տպարանին կողքին բացաւ գրախանութ եւ սկսաւ գրատարածի աշխատանքները կազմակերպել: Այնուհետեւ ձեռնարկուեցաւ նաեւ ընթերցանութեան գիրքերու, մանկապատանեկան շարքերու եւ այլ գործերու հրատարակութեան աշխատանքին:
Kasbar Ipegian, member of the Central Executive Board, moved his office to the Publishing House and started organizing the bookstore and book-distribution activities. Since then, children’s and youth books, literary works, as well as memoirs and books on politics have been published.

1947

Նիկոլ Աղբալեանի մահով եւ անոր կտակով՝ տպարանը դարձաւ Համազգայինի սեփականութիւնը եւ Կեդրոնական Վարչութեան որոշումով անուանուեցաւ «Համազգայինի Տպարան»:
Following N. Aghpalian’s death, and as stipulated in his will, the Publishing House became the property of Hamazkayin. Hence, the Hamazkayin Central Executive Board decided to rename it “Hamazkayin Publishing House”.

1946

Տպարանը սկսաւ Լեւոն Շանթի ամբողջական երկերու հրատարակութեան:
The Publishing House started publishing the complete works of author Levon Shant (a founding member of Hamazkayin) were published.

1944

Տպարանէն սկսաւ լոյս տեսնել Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան «Ակօս» հանդէսը:

The Publishing House started publishing “Agos” (Furrow), the Djemaran Alumni Union’s magazine.

1931

Ճեմարանի հիմնադրութենէն տարի մը ետք, անոր կողքին, 1931-ին հիմը դրուեցաւ նաեւ Համազգայինի տպարանին, Պոլիսէն ապսպրուած գիրքերով, առանց տպագրական մամուլի:

The publishing activities of Hamazkayin were launched in Beirut.