Հանդիպում` Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» Հրատարակչատան Գրատարածի 85-Ամեակին Առիթով

Նոր տարուան առիթով աւանդութիւն դարձած եւ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան գրատարածի 85¬ամեակին առիթով երէկ Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ հանդիպում մը, ներկայութեամբ` երեք յարանուանութեանց պետերուն, Համազգայինի հրատարակչատան խնամակալ մարմինին, հրատարակչական յանձնախումբին, ցուցասրահի յանձնախումբին եւ Համազգայինի Կեդրոնական ու Շրջանային վարչութիւններու ներկայացուցիչներուն, ուղեկից միութիւններու ներկայացուցիչներու եւ Համազգայինի հրատարակչատան եւ ցուցասրահին կողքին գործող բարերարներու: Այս առիթով…