Վկայութիւն եւ Պատգամ

$15.00

Description

Հրապարակագրականեր Անտիպ գրութիւններ

Տոքթ. Զաքար Մկրեան

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն

2006

771 էջ

24.4 x 17

Additional information

Weight 1.3 kg