Քերթողաբոյլ

$8.00

Description

Արեւմտահայ բանաստեղծութեան ընտրանի

Ժողովածուն ամփոփուած է արեւմտահայ բանաստեղծութեան մօտ 100 տարուայ համապատկերը՝ 10 քերթողներու լաւագոյն քերթուածներով։ Ստեղծագործութիւնները ներկայացուած են բնագրային ուղղագրութեամբ, որ շատ կարեւոր հանգամանք է՝ անոնց թէ՛ պատկերային, թէ՛ յատկապէս տաղաչափական իւրայատկութիւնները, որ յարկ է ընկալելու համար։

կազմեց՝ Արքմենիկ Նիկոէոսեան

«Անտարես» հրատարկութիւն

Երեւան, 2012

208 էջ

24.5 x 14 cm

Additional information

Weight 0.4 kg