Վերապրողները կը Վկայեն

$5.00

Description

Դոկտ. Սեդա Քիլէճեան

“Վերապրողներու վկայութիւնները հաւաքելու,
հեղինակելու եւ հատորը պատկերազարդելու
աշխատանքը կատարած է՝ ”

228 -a

13.5 x 19.5 cm

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» Հրատարակչատուն

2005

Additional information

Weight 0.2 kg