Սիմոն Զաւարեան Գ

$15.00

Description

Հրաչ Տասնապետեան

720 Էջ

24.5 x 18 cm

Լաթակազմ

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» Հրատարակչատուն

1997

Additional information

Weight 1.3 kg