Սիմոն Զաւարեան Ա.

$15.00

Description

Հրաչ Տասնապետեան

744 Էջ

24.5 x 18 cm

Լաթակազմ

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» Հրատարակչատուն

1993

Additional information

Weight 1.4 kg