Պահուըտած Ժպիտը

$4.00

Description

Պահուտած Ժպիտը
Հեղինակ Մանէ Պասմաճեան

20 էջ

14.5 x 20 cm

Համազգայիննի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն

Պէյրութ – 2017

Additional information

Weight 0.100 kg