«Նոր օրերու ֆետայիներ Լիբանանի «Մեր տղաքը»

$7.00

Description

«Մեր տղաքը» հայութեան անծանօթ զինուորներն են, որոնց մասին նորերը շատ քիչ բան գիտեն: Շատերու ծանօթութիւնը այդ տղոց նուիրուած երգի մը սահմաններէն անդին չ՛անցնիր: Ահա թէ ինչո՛ւ ուշագրաւ հրատարակութիւն մը պէտք է նկատել 2013-ին Մ. Նահանգներու մէջ Մարտիկ Մատէնճեանի պատրաստութեամբ լոյս տեսած «Նոր օրերու ֆետայիներ Լիբանանի «Մեր տղաքը»» հատորը, որ ընթերցողին կը ներկայանայ 478 էջերով եւ 33 գլուխներով:

Գրագէտ՝ Մարտիկ Մատէնճեան

 

Additional information

Weight 0.8 kg