Նիւթեր Հ.Յ.Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար ԺԱ հատոր

$20.00

Description

Հեղինակը` Երուանդ Փամպուքեան

448 էջ

Հրատարակչատուն՝ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն

Ե. Փամպուքեան լայն տեղ տրամադրած է Հայաստանի, Հայոց Բարձրաւանդակի գլխաւոր քաղաքներու մէջ ստեղծուած Կեդրոնական կոմիտէներու մասին, որոնք իրարու հետ սերտ կապեր կը պահեն գաղտնի ձեւերով եւ արթուն կը պահեն ժողովուրդը` թրքական չարիքներուն կապակցութեամբ:

Հատորը ունի յաւելուածական լուրջ ուսումնասիրական աշխատասիրութիւն, անձնանուններու եւ տեղանուններու ստուգաբանական բացատրութիւններով:

Additional information

Weight 0.8 kg