Մանուշակն ու Վարդիկը

$5.00

Description

Հեղինակ՝ Մէյրի Սահակեան

Մանուշակն ու վարդիկը մանկապատանեկան հեքիաթ մըն է, որ ընթերցողին կը տանի հեքիաթային աշխարհ, ուր աշխատասիրութիւնն ու ազնուութիւնը կը գերադասեն ծուլութիւնն ու ինքնահաւանութիւնը։

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սալբի Քւրքճեան-Թաշճեան
Նկարազարդում՝ Էլիզա Յովհաննիսեան
Էջադրում եւ կողքի ձեւաւորում՝ Մեղրի Շամմասեան

20 էջ

20 x 20 cm

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն
2019

Additional information

Weight 0.1 kg