Ճարպիկ Չալոն

$5.00

Category:

Description

Ճարպիկ Չալոն

Պատրաստեց՝ Լուսիկ Սոմունճեան-Աֆարեան
Նկարազարդում՝ Վարդգէս Խախամեան

Էջադրում՝ Արմիկ Քէրքէզեան

Տպագրութիւն՝ Համազգային «Վահէ Սէթեան» տպարան 2010

15.5 x 15.5 cm

Additional information

Weight 0.100 kg