Հայ Յեղափոխական Շարժումը Մինչեւ Հ. Յ. Դաշնակցութեան Կազմութիւնը

$5.00

Description

հեղինակ՝ Հրաչ Տասնապետեան | Hratch Dasnabedian

«Յեղափոխական Գրադարան» թիւ 7

Ներկայ աշխատութիւնը կը փորձէ հիմնական գիծերու մէջ ներկայացնել ԺԹ. դարու հայ ազատագրական շարժման յեղափոխանակացման երեւոյթը եւ յեղափոխական- մարտական առաջին ելոյթները։ Բոլորը բացի զուտ դաշնակցական նախաձեռնութիւններէն, որոնք, յատկապէս 1895-1896 տարիներէն սկսեալ, պիտի լեցնեն հայկական շարժման զուտ յեղափոխական շրջանի պատմութիւնը (տեսնել այդ մասին մեր «Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը՝ Իր Կազմութենէն Մինչեւ Ժ. Ընդհ. Ժողով – 1890-1924»։

128 էջ

20.5 x 14 cm

Հրատարակութիւն Աթէնք, Յունաստան
1990

Additional information

Weight 0.2 kg