Հայրենիքի գաղափարաբանությունը եւ ցեղասպանությունը խորհրդահայ գրականության մէջ

$5.00

Description

հեղինակ՝ Նարինե Հովհաննիսյան

Գիրքը կը ներկայացնէ հայրենիքի գաղափարաբանութիւնը եւ Հայոց ցեղասպանութեան պատկերը խորհրդահայ գրականութեան մէջ։ Որպէս հոգեւոր նախասկիզբ՝ քննուած է նաեւ 20-րդ դարասկիզբի հայ գրականութիւնը՝ արեւմտահայ եւ արեւելահայ հատուածներով։ Ինչպէս նաեւ վերաքննուած են գրական դիմանկարներ, գրապատմական հարցեր, գաղափարական արժէքներ։

320 էջ

20 x 14.5 cm

«Տիգրան Մեծ» հրատարկչություն
Երեւան – 2018

Additional information

Weight 0.350 kg