Հայկական Խնդիրը Գերմանիայի Արտաքին Քաղաքականության Մէջ 1918 Թուականին

$15.00

Description

հեղինակ՝ Աշոտ Հայրունի

Աշխատանքը լուսաբանութիւն է 1918-ին հայկական խնդիրի հանդէպ կայսերական Գերմանիոյ ցուցաբերած դիրքորոշման ու իրիկանացած քաղաքականութեան։ Հայ-գերմանական եւ գերման-թրքական փոխյարաբերութիւններու համատեսքի մէջ կը ներկայացուի հարցի առնչութեամբ տեղի ունեցած զարգացումներն ու անոնց պատճառահետեւանքային կապերը։ Ուսումնասիրութեան միջոցով առաջին անգամ գիտական շրջանառութեան մէջ դրուած են բազմաթիւ արժէքաւոր սկսզբնաղբիւրներ։ Աշխատանքը նախատեսուած է Առաջին աշխարհամարտի, Հայաստանի առաջին հանրապետութեան հայ-գերմանական փոխ յարաբերութիւններու պատմութեամբ զբաղուող մասնագէտերու, մտաւորականութեան, ուսանողութեան եւ ընթերցող լայն հասարակութեան համար։

192 էջ

20.5 x 14.5 cm

ԵՊՀ հրատարակչութիւն

2013

Additional information

Weight 0.3 kg