Գրական Երկեր

$5.00

Out of stock

Category:

Description

հեղինակ՝ Գարեգին Նժդեհ

Գարեգին Նժդեհի գրական գործերը առաջին անգամ տպուած է 2003 թ., ուր զետեղուած էին 1910-1918 թթ. Այսրկովկասի մամուլին մէջ անոր հրատարակած չափածոյ ու արձակ քերթուածները, ասոյթներն ու այլ բնոյթի գործեր։ Սոյն հատորը, ներառելով նաեւ Վենետիկի Ս.Ղազար կղզիին մէջ պահուած աւելի քան քառասուն քերթուածները, դարձած է Գարեգին Նժդեհի 1903-1919 թթ. զուտ գրական ժառանգութեան ամենաամբողջական ժողովացուն։ Ժողովածուին մէջ, որպէս Գարեգին Նժդեհի պատկերաւոր անզուգադիր մտածողութեան նմուշներ, զետեղուած է նաեւ մօտ 450 ասոյթ եւ մտամասունք, որոնք քաղուած են հայ գրականութիւնն ու լեզուամշակոյթը զօրացնող տարբեր գրութիւններէ։

Էտիթ Պրինտ հրատարակչութիւն

Երեւան, 2012

216 էջ

20 x 14.5 cm

Additional information

Weight 0.22 kg