Գիծ եւ Գիր (Պետիկն ու Գայլը) – երկրորդ տետրակ

$8.00

Description

Պետիկն ու Գայլը երկրորդ տետրակ

պատրաստեց՝ Լուսին Մալիքեան

27.5 x 20 cm

72 էջ

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն

Այս տետրակը կը գործածուի Պետիկն ու Գայլը գիրքին կողքին (6-7 տարեկան)

Additional information

Weight 0.200 kg