Գեղարուեստական գործեր + Լրագրական Էջեր + Յաղագս Շահան Շահնուրի

$17.00

Category:

Description

Գեղարուեստական գործեր՝ Նահանջը Առանց Երգի եւ Յարալէզներուն Դաւաճանութիւնը (Շահան Շահնուր)

Լրագրական Էջեր՝ Թերթիս Կիրակնօրեայ Թիւը, Զոյգ մը Կարմիր Տետրակներ, Բաց Տոմարը եւ Կրակը Կողքիս (Շահան Շահնուր)

Յաղագս Շահան Շահնուրի (Գրիգոր Շահինեան)

«Տիգրան Մեծ» հրատարկչություն 2016

388+330+250 էջ

19 x 12.5 cm (x3)

 

Additional information

Weight 0.800 kg