Բուրաստան

$7.00

Description

Բուրաստան՝ բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ՝ Տիրանուհի Մարգարեան Կարապետեան

Նիւթեր։ Հայրենասիրութիւն, հայրենի աշխարհ, հայրենաբաղձութիւն, մայրենի լեզու, աւանդոյթներ, ազգային եւ եկեղեցական տօներ, պատմական նշանաւոր դէմքեր, ազգային արժէքներ, մայրերու եւ ուսուցիչներու նուիրուած ոտանաւորներ, համամարդկային զգացումներ, կենացաղավարութիւն, բնութիւն, տարուան եղենակները, դպրոց, ակումբ, բանակում, կիրակնօրեայ դպրոց, մանկական հնարամտութիւններ, թերթ, գիրք, համակարգիչ, մեծերու խորհուրդներ, մանուկներու աշխարհ, զուարթախոհութիւն (մանկական կատակներ), կենդանական աշխարհ… եւ այլն։

Հրատարակութիւն՝ Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն

2018 – Պէյրութ

128 էջ

23 x 16 cm

 

Additional information

Weight 0.220 kg