Աքսորյալ Ժողովուրդ

$14.00

Description

Աքսարյալ Ժողովուրդ մեկ տարի հայոց պատմությունից

հեղինակ՝ Ալմա Յուհանսոն

շուետերէնէ թարգմանեց՝ Լաուրա Դաուն Մինասյանի

ցեղասպանություն, վկայություններ, նոթեր, հուշագրություն

150 էջ

20 x 13 cm

Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան-Ինստիտուտ

2008

Additional information

Weight 0.2 kg