Արդարահատոյցը

$8.00

Description

Հատորը կը բաղկանայ եօթը մասերէ: Յաջորդաբար կը ներկայացուին Հայոց ցեղասպանութեան եւ անոր պատասխանատուութիւններուն մասին հակիրճ նկարագրութիւն մը, «Հայկական Նիւրեմպերկը»՝ Սիմոն Վրացեանի պատմողականով, Հատուածներ՝ Թէհլիրեանի յուշերէն, սղագրական արձանագրութիւն Սողոմոն Թէհլիրեանի դատավարութեան, արձագանգներ ժամանակակից մամուլէն, յարակից փաստաթուղթեր եւ վերջաւորութեան նիւթեր՝ ՀՅԴ-ի արխիւէն: Սոյն հատորով Սողոմոն Թէհլիրեանի աքթը քաղաքական նշանակութենէն անդին կ՛երթայ, երբ նկատի կ՛առնենք Թէհլիրեան մարտիկը եւ անոր մատաղ կեանքին գիծերը:

Սողոմոն Թեհլիրեան

400 էջ

ՊԷՅՐՈՒԹ-2014

Additional information

Weight 0.4 kg