Արագիլն ու Աղուէսը

$5.00

Category:

Description

Արագիլն ու Աղուէսը

Պատրաստեց՝ Լուսիկ Սոմունճեան-Աֆարեան
Գծագրութիւն՝ Փօլ Ճըլըգեան

Էջադրում՝ Զարեհ Չէօրէքճեան

Տպագրութիւն՝ Համազգային «Վահէ Սէթեան» տպարան

15.5 x 15.5 cm

Additional information

Weight 0.100 kg