Անխոնջ Միտքեր

$5.00

Description

«Անքոնջ Միտքեր» պարագայական խորագիրին տակ տրուած Գառնիկ Բանեանի գործը յուշագրութիւն է հայ մշակութային պատմութեան մէջ մեծ ներդրում ունեցած անձնաւորութիւններէն Լեւոն Շանթի, Նիկոլ Աղբալեանի եւ «Ճեմարանի» մօտ ու «Համազգային»ի անունով գործած անձերուն մասին, որոնց անսակարկ նուիպումն ու լաւագոյնին ձգտելու ճիգը կենսական նշանակութիւն ունեցան մշակութային մեր կեանքի զարգացման ու յարատեւման մարզերուն մէջ։

Պէյրութ 2007

216 էջ

19.5 x 13.5 cm

Additional information

Weight 0.300 kg