Սրբոց Հռիփսիմեանց Բարձրագոյն Վարժարանի 2-րդ եւ 3-րդ դասարանի աշակերտները, 31 Հոկտեմբեր 2018-ին այցելեցին Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարանն ու գրախանութը։Աշակերտներուն տեղեկութիւններ փոխանցուեցաւ տպարանի աշխատանքինշուրջ։

Ինչպէս նաեւ ստացան իրենց նուէր գիրքերը։

Համազգայինի մեծ ընտանիքը, բոլոր աշակերտներուն յաջողութիւն եւ բարի վերամուտ կը մաղթէ։